Egzamin wg STANAG 6001 poziom 1 – egzamin ustny

Poziom egzaminu wg STANAG 6001 (SPJ 1111) określany jest zgodnie z normą CEFR jako A2, czyli pre-intermediate, średniozaawansowany niższy. Egzamin ustny składa się z dwóch części. Trwa ok 10-15 minut. Aby zdać, należy otrzymać minimum 14 punktów na 20 możliwych, czyli uzyskać 70%.

Należy pamiętać o bardzo ważnej kwestii: aby zdać egzamin ustny zdający musi zaliczyć każdą z części na 70 %. Bardzo często słyszę komentarze słuchaczy, że przygotowali pierwszą część na 100%, zaś ostatnie polecenie potraktowali z przymrużeniem oka, wprawdzie przekazali informacje, ale z dużą pomocą egzaminatorów, i w rezultacie nie zdali. Matematycznie rzecz ujmując, powinni uzyskać wymagane 70%, czyli 14 punktów, ale w kryterium oceny jest wymóg zaliczenia każdej z części i tym kierują się egzaminatorzy.

Jak się przygotować, aby zdać egzamin ustny na poziomie 1 (SPJ 1111)?

Poniżej przykład egzaminu z komentarzami, jak się sumiennie przygotować.

Part 1 a (2-3 minuty)

  • What’s your name? How do you spell it? (alfabet tradycyjny lub wojskowy)
  • What do you do?

Należy biegle literować swoje dane osobowe, a także inne wyrazy w języku angielskim. Spelling is a must 🙂 Sprawdź, czy potrafisz przeliterować nazwiska po angielsku – Spelling Quiz. Zdający musi podać swój stpień wojskowy, opisać swoją pracę, obowiązki zawodowe, podać w jakiej jednostce wojskowej pracuje, itp.

Part 1 b (6-7 minut)

  • Tell us about a famous person that you know (Wypowiedź zdającego)

Możliwe pytania egzaminatora: What does she/he look like? What does she/he do? Why do you like her/him?

  • Tell us about the last time you went shopping (Wypowiedź zdającego)

Możliwe pytania egzaminatora: What did you buy? Who did you go with? How did you pay?

W tej części egzaminu wymagane jest słownictwo opisujące osoby: wygląd zewnętrzny, opis charakteru, zawody, czynności dnia codziennego, hobby, a także rodzaje sklepów, formy płatności, artykuły dnia codziennego. Pod względem gramatycznym, użycie czasów Present Simple i Simple Past.

Jeśli wypowiedź zdającego jest rozbudowana, egzaminator nie zadaje dodatkowych pytań.

Part 2 (2-3 minuty)

Jesteś w sklepie odzieżowym. Checesz kupić spodnie.

  • Zapytaj o rozmiar i kolor spodni
  • Zapytaj, gdzie możesz przymierzyć spodnie
  • Zdecyduj się na zakup i zapytaj o cenę

Druga część egzaminu polega na rozmowie z egzaminatorem, jest to odgrywanie ról – role play- w różnych sytuacjach dnia codziennego. Sytuacje występujące na egzaminie obejmują: shops, cinema, at the doctor’s, at the dentist’s, giving and asking for directions, at the petrol station, at the airport, at the customs, in the library, at the restaurant, at the museum, at the railway/bus station, invitations, suggestions, accepting and declining invitations, asking for and giving permission.

W dostępnych zestawach testów, np. wsnjo, podane są role zdającego i egzaminatora. Przygotowując się, należy przećwiczyć także rolę egzaminatora, gdyż w kryterium oceny jest interakcja, płynność wypowiedzi, zrozumienie pytań, itp. Przekazanie tylko informacji zawartej w zestawie nie jest realizacją zadania egzaminacyjnego.

  1. Jeśli chcesz się przygotować do egzaminu eksternistycznie, upewnić się, że zdasz with flying colours, powtórzyć materiał, przećwiczyć sytuacje, zapraszam do kontaktu ze mną; KONTAKT oraz zobacz OFERTĘ
  2. Jeśli zdałeś już egzamin wg STANAG 6001 poziom 1 i chciałbyś przygotować się do poziomu 2, zapoznaj się: Stanag 6001 poziom 2 – jak się przygotować?