Wszystkie zajęcia odbywają się online via Skype

Egzamin STANAG wg 6001 poziom 2/poziom 1 

Pełna oferta przygotowania do egzaminu STANAG wg 6001: OFERTA CENNIK

  • Lekcja 60 minut – 100 PLN
  • Lekcja 90 minut – 130 PLN

Zajęcia indywidualne – Angielski ogólny/General English OFERTA

  • lekcja 45 minut – 70 zł
  • lekcja 60 minut – 100 zł
  • lekcja 90 minut – 130 zł

Zajęcia indywidualne – Angielski w biznesie/Business English OFERTA

  • lekcja 45 minut- 70 zł
  • lekcja 60 minut – 100 zł
  • lekcja 90 minut- 130 zł

FAQ czyli Frequently Asked Questions 

1. W jaki sposób dokonuje się opłaty za zajęcia?

Umowa szkoleniowa za kurs języka angielskiego zawierana jest na czas określony, dlatego klient dokonuje opłaty za lekcje co miesiąc lub z góry za cały kurs. Jeśli klient dokonuje opłaty za cały kurs  jednorazowo, otrzymuje 5% zniżkę. Opłatę miesięczną należy dokonać zawsze z góry za następny miesiąc rozliczeniowy na podane w umowie konto bankowe. Klient otrzymuje plan lekcji na następny miesiąc oraz kwotę do zapłaty. Jeśli zajęcia zostaną odwołane i nie odbędą się, opłata za niewykorzystane zajęcia przenoszona jest na następny okres rozliczeniowy.

2. Czy można odwołać lekcję nie ponosząc opłaty za nią?

Zajęcia indywidualne

Lekcję można odwołać nie ponosząc żadnych kosztów, ale należy to uczynić z 24 godzinnym wyprzedzeniem ( w przypadku zajęć indywidualnych) – zgodnie z warunkami umowy szkoleniowej. Ponieważ klient opłaca kurs z góry, opłata za odwołaną lekcję roliczana jest w następnym okresie szkoleniowym. Jeśli lekcja nie zostanie odwołana w terminie, uznaje się, że została przeprowadzona. 

3.  Czy można zmienić termin spotkań lub przełożyć zajęcia?

Tak, po ustaleniu terminu z lektorem możma zmienić godzinę i termin zajęć, tymczasowo lub na stałe.

4. Czy muszę podpisać umowę przed pierwszą lekcją i płacić za cały miesiąc?

Nie. W przypadku pierwszej lekcji, jest to bezpłatna lekcja próbna. Jeśli klient decyduje się na rozpoczęcie kursu i kontynuację, podpisujemy umowę szkoleniową na czas określony, a opłatę za kurs należy dokonać z góry przelewem na konto za cały okres szkoleniowy, czyli w systemie miesięcznym lub jednorazowo za semestr z 5% zniżką. 

5. Czy cena materiałów dydaktycznych jest wliczona w cenę kursu?

Podręczniki nie są wliczone w cenę kursu. Natomist, wszystkie dodatkowe matriały dydaktyczne są bezpłatne.

6. Czy mogę zrezygnować z kursu podczas jego trwania?

Tak. Jeśli z przyczyn losowych będziesz musiał zrezygnować z kursu, należy złożyć pisemną rezygnację np. mailem,  z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, zgodnie z warunkami zawartymi w umowie edukacyjnej.