Przygotowanie do egzaminu STANAG wg 6001 via Skype poziom 1 i poziom 2

CENNIK LEKCJI ONLINE POZIOM 1 (1 lekcja = 60 minut)100 PLN

  • Pakiet 5 lekcji – 450 PLN
  • Pakiet 10 lekcji – 850 PLN
  • Pakiet 20 lekcji – 1600 PLN
 

CENNIK ZAJĘĆ ONLINE POZIOM 2 (1lekcja = 60 minut)100 PLN

  • Pakiet 5 lekcji – 450 PLN
  • Pakiet 10 lekcji – 850 PLN
  • Pakiet 20 lekcji – 1600 PLN

Jak wyglądają lekcje angielskiego wojskowego według normy STANAG 6001 via Skype?

Specjalistyczny kurs języka angielskiego prowadzony jest w oparciu o materiały dobrane do indywidualnych potrzeb słuchacza w oparciu o autorskie materiały dydaktyczne, wybrane fragmenty podręczników do nauki języka angielskiego militarnego Campaign 1 i Campaign 2, a także testy egzaminacyjne z lat ubiegłych.

Kurs online obejmuje przygotowanie ze wszystkich sprawności językowych – reading, listening, speaking i writing, lub skierowany jest na rozwój i doskonalenie określonych sprawności, które słuchacz pragnie zdać, np. tylko „writing” lub/i „speaking”.

Przed każdą lekcją słuchacz otrzymuje niezbędne materiały leksykalne i gramatyczne do danego tematu zajęć.

Kurs rozpoczyna się wypełnieniem testu egzaminacyjnego udostępnionego przeze mnie słuchaczowi z danego poziomu.

Omówione zostaną także wymagania egzaminacyjne oraz system ocieniania prac podczas egzaminu STANAG wg 6001.

Podczas lekcji online via Skype przerabiamy wspólnie zestawy egzaminacyjne ustne, zadania egzaminacyjne pisemne oraz omawiamy zadania z zakresu rozumienia tekstu czytanego i rozumienia ze słuchu.

Po każdej lekcji online słuchacz otrzymuje opracowane przez lektora pisemnie zestawy ustne oraz wzorcowe prace pisemne, w tym: maile, krótkie notatki i raporty, które są podstawą do dalszej pracy.

Podczas kursu online (20 lekcji) słuchacz przećwiczy z lektorem około 40 zestawów ustnych do egzaminu Stanag wg 6001 poziom 1 lub poziom 2.

Podczas kursu online via Skype kursant przećwiczy z lektorem i samodzielnie napisze wszystkie wymagane prace pisemne z danego poziomu.

Zajęcia online odbywają się od godziny 8.00 do 20.00 w dowolnie wybranym dniu ustalonym z lektorem.

Warunkiem powodzenia na egzaminie STANAG wg 6001 jest stosowanie sie do wskazówk lektora i systematyczna praca własna.