Egzamin Stanag 6001 – jak napisać raport?

Raport do przełożonego jest obowiązkową częścią pisemnego egzaminu wg. Stanag 6001 poziom 2. Aby otrzymać minimalną liczbę punktów z tej części egzaminu – czyli 7 na 10 możliwych, musimy przestrzegać ściśle określonych zasad pisania tekstów oficjalnych.

Słuchacze często popełniają szereg błędów, które obniżają ich punktację z egzaminu. Zatem, aby poprawnie napisać raport do przełożonego, pamiętaj:

Zachowaj styl formalny

Nie używaj języka potocznego, kolokwializmów, nie ulegaj pokusie, aby żartować. Zalecane jest zastosowanie strony biernej, form bezosobowych, wyszukanych struktur gramatycznych, właściwych językowi oficjalnemu.

The purpose of the following report is to outline the progress of arrangements for a charity concert… – właściwy styl.

I am going to inform you about the preparations for a charity concert – niewłaściwy styl.

Carrying mobile phones is discouraged – poprawny styl -strona bierna

You should not carry mobile phones – niewłaściwy styl, informal.

Stosuj bogate słownictwo

Przygotowując się do egzaminu wzbogacaj słownictwo. Unikaj zwrotów potocznych, zastępuj je zwrotami oficjalnymi, które znajdziesz w prasie, artykułach branżowych i wojskowych.

Użyj:

concurrently – zamiast „at the same time”

in the vicinity – zamiast „near”

conduct- zamiast „carry out”

grant permission- zamiast „allow”

purchase- zamiast „buy”

encounter- zamiast „face’

venue-zamiast „place”

combined – zamiast „joined”

Military English- słownictwo wojskowe

Znajomość słownictwa wojskowego jest absolutnym MUST. Nie napiszesz raportu do przełożonego bez znajomości języka branżowego, nie opiszesz szkolenia wojskowego lub ataku na konwój w strefie działań posługując się językiem cywila. Jeśli chcesz być pewien, że dobrze poradzisz sobie z pisemną częścią egzaminu poznaj słownictwo z zakresu: combat skills, Basic Military Training, personal equipment, weapons, a także military operations.

Polecam Stanag 6001 poziom 2 – jak się przygotować? aby przygotować się do egzamimu.

Layout – układ raportu

Jednym z kryteriów oceny raportu jest organizacja pracy, czyli layout. Ważne jest, aby Twoja praca nie była monologiem zawartym w jednym lub dwóch akapitach. Jak powiniem wyglądać układ Twojej wypowiedzi? Każdy akapit powinien być wizualnie wyszczególniony i zawierać tytuł. Przykładowe zadanie:

Write a report to your CO using 150-200 words:

On your way back from an exercise, some pieces of equipment were stolen from your vehicle. Describe the following:

  • time and place of the event
  • what items were stolen
  • how the accident happened
  • problems with the vehicle security
  • suggested solutions
To....................
From.............
Date..............
Subject................
Introduction/Purpose of the report

tekst
Items stolen
tekst
Circumstances
tekst
Problems with the security
tekst
Recommendation
tekst

Jeśli masz problemy z napisaniem raportu, maila, lub nie jesteś pewien czy piszesz poprawnie, sprawdź: OFERTĘ i skontakuj się ze mną: KONTAKT