Czy warto pisać w języku angielskim?  Większość z nas odpowie: Ale przecież ja chcę mówić, komunikować się  w języku angielskim, a nie pisać. Po co mi pisanie? 

Fakt, język obcy jest narzędziem do komunikacji, wszyscy chcemy płynnie mówić, ale aby tę biegłość osiągnąć, uczymy się czterech podstawowych sprawności: mówienia, rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego i pisania. Jaki jest więc związek pomiędzy mówieniem i pisaniem? Dlaczego warto pisać w języku angielskim?

Nauczysz się, jak wyrażać swoje myśli

Sądzę, że jest to najważniejszy powód, dla którego warto pisać w języku angielskim. Pisanie uczy jasno i precyzyjnie wyrażać myśli. Zdarza się, że podczas dyskusji mamy w głowie tysiące opinii i argumentów, chcielibyśmy je przekazać naszym rozmówcom, ale nie potrafimy znaleźć odpowiednich słów. To, co wydaje się dla nas logiczne, nie zawsze ma sens dla naszych słuchaczy. Dlatego przelanie myśli na papier i zabawa słowem porządkuje je, uspokaja, eliminuje zbędne, nic nie wnoszące do dyskusji słowa.

Wzbogacasz słownictwo

Gdy piszemy, jedynym narzędziem lub medium do przekazywania naszych poglądów są słowa. Ich odpowiedni dobór, bogactwo i różnorodność pozwala dokładnie wyrazić to, co chcemy powiedzieć. Nieodpowiedni dobór słownictwa może całkowicie  zakłócić lub zniekształcić komunikację. Z tego powodu, pisząc wzbogacamy leksykę, szukamy synonimów lub wyrażeń bliskoznacznych w celu uniknięcia powtórzeń, poszukujemy nowych określeń, które zrozumiale przekażą nasze emocje i myśli, poznajemy ich odcienie znaczeniowe, używany w różnych kontekstach.

Słowa napisane przez nas samych są szybciej zapamiętywane niż słowa mówione lub usłyszane. Dlatego warto stworzyć swój własny słownik zwrotów i pisać, pisać, pisać.

Uczysz się poprawności gramatycznej

Aby nasz e-mail, komentarz na blogu lub wpis w mediach społecznościowych był zrozumiały dla innych, musi być ujęty w pewne ramy gramatyczne. Jeśli jesteś na poziomie podstawowym, używaj konstrukcji i czasów gramatycznych, które już znasz. Szlifuj je, udoskonalaj, nie bój się popełniać błędów. Błędy są po to, aby się na nich uczyć. Następnym razem już ich nie popełnisz. Najważniejsze, że układasz zdania samodzielnie, a nie wypełniasz ćwiczenia gramatyczne.

Jeśli jesteś na poziomie zaawansowanym, masz szeroki wachlarz struktur gramatycznych do użycia. Pisząc, opisujesz przeszłość (czasy przeszłe), opowiadasz o swoich planach (czasy przyszłe),  przekonujesz o czymś (czasowniki modalne), stawiasz się w sytuacji rozmówcy (tryby warunkowe), przytaczasz wypowiedzi innych osób (mowa zależna). Ważne jest, że w wypowiedzi pisemnej uczysz się gramatyki, tylko gramatyka nie jest tu celem samym w sobie, ale niezwykle ważnym narzędziem do przekazania informacji i skutecznej komunikacji. Więc, zamiast błądzić po omacku i polegać na intuicji, eksperymentuj, ćwicz, stosuj, używaj jej świadomie.

Rozwijasz umiejętności komunikacyjne

Pisanie wymaga odbiorcy naszych tekstów, to znaczy osoby lub osób, które przeczytają co napisaliśmy, zrozumieją, odpowiedzą. W ten sposób rodzi się rozmowa/dyskusja, która  zmusza nas do przeczytania odpowiedzi, zrozumienia jej, ustosunkowania się i ponownego odpisania. 

Jeśli będziesz pisać systematycznie, np. brać udział w dyskusjach online, korespondować z kimś przez email, zauważysz że zanim cokolwiek napiszesz, będziesz odpowiadał na maila w myślach, będziesz układał zdania w głowie, szukał trafnych słów, które jasno wyrażą twoje myśli. Jeśli będzie to korespondencja w języku angielskim, stopniowo zaczniesz myśleć w języku angielskim.

Zyskujesz pewność siebie

Pomyślna komunikacja, bez względu na to, czy jest to rozmowa face-to-face czy w formie pisemnej, zwiększy twoją pewność siebie, skuteczność wypowiedzi, pomoże przełamać barierę językową.