„Zajęcia dopasowane do potrzeb słuchacza, na podkreślenie zasługuje bardzo dobre przygotowanie do zajęć. Na efektywność nauczania duży wpływ miało tworzenie bloków tematycznych, w których materiały pochodziły z różnych źródeł. Były to wywiady, artykuły prasowe, gry, ćwiczenia. Energia i wiedza merytoryczna Pani Elżbiety pomaga w osiągnięciu bardzo dobrych rezultatów.”

Urszula Ziomek, Trade Marketing Manager