Przygotowanie do egzaminu wg STANAG 6001

Kurs doskonalący/wyrównawczy skierowany jest do żołnierzy zawodowych, pracowników wojska i osób spoza resortu obrony narodowej. Przygotowuje do eksternistycznych egzaminów resortowych ze znajomości języka angielskiego wg STANAG 6001:

  1. Poziom 1 (SPJ 1111)
  2. Poziom 2 (SPJ 2222)
  3. Poziom 3 (SPJ 3333)

Egzaminy wg STANAG 6001 stanowią potwierdzenie kwalifikacji językowych w resorcie obrony narodowej. W niektórych przypadkach egzaminy są uznawane w procesie rekrutacji kandydatów ubiegających się o przyjęcie do uczelni wojskowych na studia wojskowe lub kursy oficerskie.