Problemy z którymi się spotykam i sposoby ich rozwiązania:

Osoba dorosła, nigdy nie uczyła się angielskiego. Jej pasją są podróże, ale nie potrafi porozumieć się w języku angielskim.
Dorosła osoba, zmiana pracy, nowe stanowisko wymaga prowadzenia prezentacji multimedialnych w języku angielskim.
Osoba dorosła, bierna znajomość języka angielskiego, w nowej pracy wymagana jest obsługa klienta w języku angielskim.
Pracownik wojska, nie zdał części pisemnej egzaminu resortowego wg STANAG 6001 poziom 2. Nie potrafił napisać raportu w języku angielskim.
Osoba dorosła, bierna znajomość języka angielskiego. Poszukuje pracy, została zaproszona na rozmowę rekrutacyjną w języku angielskim.