Angielski w polityce

Kurs skierowany jest do osób, które chcą rozszerzyć swoje słownictwo z zakresu zagadnień politycznych i społecznych z uwzględnieniem aktualnych wydarzeń. Oparty jest na materiałach dobranych z anglojęzycznej prasy codziennej, specjalistycznej oraz wywiadach z politykami.

Kurs przygotowuje do czytania ze zrozumieniem wypowiedzi w języku angielskim na tematy społeczno-polityczne, zrozumienie wypowiedzi w radio i telewizji. Rozwija umiejętność wypowiadania się i prowadzenia rozmów na bieżące tematy polityczno-społeczne, przedstawiania własnych opinii i formie ustnej i pisemnej.